Pro informace a objednání volejte

Autodoprava infolinka, telefon 608 080 000

ICQ:     195625122 icq

SKYPE: minidoprava.cz

Máte zájem o bližší informace ? Ozveme se Vám

 

souhlas se zasíláním novinek

Kontrolní otázka 26+8=?

(ochranný kód pro odeslání)

 

horni oblouček

Záruka ochrany osobních údajů

Poslat odkaz emailem
Poslat doporučený odkaz
zavřít okno
 

Chcete tuto stránku někomu doporučit? Pošlete na ni odkaz emailem.

Odkaz na stránku:
Záruka ochrany osobních údajů
http://www.minidoprava.cz/ochrana-osobnich-udaju.html

Vaše jméno:


Váš email:


Email příjemce:


Vaše doporučení:
Vytisknout stránku

Provozovatel slu?eb Minidoprava.cz postupuje při zpracování va?ich osobních údajů v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozděj?ích předpisů a dal?ími
relevantními právními předpisy.

Osobní údaje

Minidoprava.cz shroma?ďuje a zpracovává osobní údaje u?ivatelů a oprávněných zástupců
u?ivatelů, kteří odesílají prostřednictvím webových formulářů dotazy na slu?by, poptávky
a objednávky slu?eb, nebo se na webu Minidoprava.cz registrují jako registrovaní zákazníci.

Osobními údaji se rozumí zejména název firmy, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, DIČ,
jméno a příjmení zástupce firmy, jméno a příjmení soukromé osoby, adresa bydli?tě, kontaktní
telefonní číslo, emailová adresa a dal?í údaje související s poskytovanými slu?bami.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou provozovatelem Minidoprava.cz zpracovávány dle příslu?ných právních
předpisů za účelem zaji??ování, ochrany a poskytování slu?eb, slu?eb s přidanou hodnotou
a slu?eb s nimi souvisejících, s vyúčtováním za slu?by a s prováděním úkonů s účtováním
slu?eb spojených.

Osobní údaje jsou zpracovávány provozovatelem Minidoprava.cz a jeho obchodními partnery pouze v rozsahu nutném pro naplnění vý?e uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosa?ení vý?e uvedených účelů, do úplného vypořádání práv a povinností vyplívajících ze závazné objednávky  slu?eb nabízených provozovatelem, vznikne-li smluvní vztah po dobu trvání tohoto smluvního vztahu a do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslu?nými právními předpisy či v souladu s nimi.

Povinně poskytovanými údaji jsou obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační slo?ky v ČR a identifikační číslo právnické osoby, jméno, příjmení a bydli?tě osoby oprávněné jednat, jde li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydli?tě, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydli?tě a datum narození jde-li o nepodnikající osobu.

Jako u?ivatel dále souhlasíte s tím, ?e je provozovatel Minidoprava.cz v souladu s platnými právními předpisy oprávněn poskytnout osobní údaje osobám zaji??ujícím nebo oprávněným zaji??ovat slu?by nabízené provozovatelem Minidoprava.cz a ke vzájemnému vyúčtování slu?eb. Jako u?ivatel dále souhlasíte s tím, ?e společnost je je provozovatel Minidoprava.cz oprávněn poskytnout osobní údaje v rozsahu, pro účely a po dobu uvedenou vý?e těm osobám, které společnost zastupují nebo jinak oprávněně chrání jeho zájmy, event. se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování slu?eb, slu?eb s přidanou hodnotou a slu?eb s nimi souvisejících. Jinými slovy, jde o subjekty, které nám pomáhají poskytnout vám ty nejlep?í slu?by přesně na míru.

Minidoprava.cz nakládá s va?imi osobními údaji pouze v souladu s právními předpisy, zaji??uje jejich nále?itou ochranu a kromě případů ulo?ených nebo umo?něných zákonem nebo dohodnutých s vámi je nesděluje třetím osobám. Jako zákazník dále souhlasíte s tím, ?e společnost je oprávněna poskytnout osobní údaje v souvislosti s poru?ením smluvních povinností řádně a včas platit za objednanou a v plném rozsahu poskytnutou slu?bu a informace o následné platební morálce dal?ím u?ivatelům slu?eb provozovatele Minidoprava.cz.

Zpět na předchozí stránku >>>

 


Copyright © 2009 - 2019
Minidoprava.cz All right reserved